fbpx

Sekretess

Personuppgiftsbehandling
Hotell gamla fängelset (“Hotell gamla fängelset”, “vi”, “oss”, “vår” eller “våra”) Denna sida informerar dig om vår personuppgiftsbehandling när du kontaktar oss via formulär och de personuppgifter du har skickar till oss. Din personliga integritet är viktig för och det är av vital betydelse att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan finner du information om hur vi samlar in och använder den information vi sparar om dig samt vilka rättigheter du har.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, fullgöra våra åtaganden mot dig samt förbättra våra tjänster. Hotell gamla fängelset är personuppgiftsansvarig samt har ansvaret för att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt enligt gällande dataskyddsbestämmelser. Genom att använda fylla i och skicka in formulär på vår hemsida godkänner du behandlingen av din information i enlighet med nedanstående.

Personuppgiftsinsamling
Vi ber dig vid ifyllande av formulär på vår hemsida att lämna viss personligt identifierbar information (personuppgifter) som vi sedan samlar in. Den personligt identifierbara information inkluderar:

 • Ditt för- och efternamn: Ditt för- och efternamn används för att identifiera dig.
 • Din e-postadress: Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig angående ditt meddelande.
 • Ditt telefonnummer: Ditt telefonnummer behövs för att vi ska kunna kontakta dig.
 • Din användningsdata: När du använder våra tjänster via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt. Denna typ av information är vilken typ av mobilenhet du använder, din mobila enhets IP-adress, din mobila enhets operativsystem, enhetsidentifierare och annan liknande data.

Cookies: Vi använder cookies för att spåra aktiviteten i våra tjänster och bevara vissa uppgifter. Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Annan spårteknik som kan användas är tags och skript för att samla in och spåra information för att förbättra och analysera våra tjänster (se exempelvis rubriken “Analytics” nedan). Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie ska skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda alla delar av våra tjänster.

Personuppgiftsanvändning
Vi använder de insamlade uppgifterna:

 • För att tillhandahålla, fullgöra våra åtaganden mot dig samt förbättra våra tjänster.
 • För att marknadsföra våra tjänster: Detta kan exempelvis bestå av nyhetsbrev och kampanjer via sms och e-postmeddelanden.
 • För att analysera användningen av våra tjänster.
 • För att fullgöra juridiska skyldigheter.
 • För att upptäcka, förebygga och lösa tekniska problem.

Personuppgiftssäkerhet
Hotell gamla fängelset behandlar huvudsakligen dina personuppgifter inom EU/EES. Hotell gamla fängelset kan dock komma att behandla dina personuppgifter även utanför EU/EES. Hotell gamla fängelset kommer att vidta åtgärder som är rimligt nödvändiga för att dels säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sida om personuppgiftsbehandling, dels att behandlingen även utanför sker på ett lagligt sätt och fortfarande är skyddade.

Hotell gamla fängelset kan dock avslöja dina personuppgifter i god tro om att sådan åtgärd är nödvändig:

 • För att följa en lagstadgad skyldighet.
 • För att skydda och försvara våra rättigheter.
 • För att förhindra eller utreda eventuellt missbruk och bedrägerier i samband med användandet av våra tjänster.

För att skydda oss mot juridisk ansvar.
Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men ingen överföringsmetod över Internet är hundra procent säker. Trots att vi strävar efter att använda god säkerhet för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Gallring
Hotell gamla fängelset lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vi genomför regelbundna gallringar av personuppgifter som inte längre behövs för att tillhandahålla, fullgöra våra åtaganden mot dig samt förbättra våra tjänster. Utöver dessa rutiner om gallring finns det dock rättsliga aspekter och lagkrav som Hotell gamla fängelset måste förhålla sig till, särskilt vad gäller redovisningskrav. Hotell gamla fängelset kan även behöva bevara vissa personuppgifter för att administrera garantier och reklamationsärenden.

Tredje part
Vi använder tredje parter för att utföra tjänster som exempelvis Google analytics

Analytics
Vi använder tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av våra tjänster. Det som användas är Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av våra tjänster. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Du kan välja bort vissa Google Analytics-funktioner via dina inställningar, du finner information på Googles hemsida hur du gör detta.

Rättigheter

 • Rätten till att bli informerad: Du har rätt att bli informerad vilka uppgifter som samlas in, hur de används, hur länge det kommer att bevaras och huruvida det kommer att delas med någon tredje part.
 • Rätten till rättelse: Om du upptäcker att den information som en vi innehar på dig är felaktig eller ofullständig, kan du begära att den uppdateras. Detta ska då utföras utan onödigt dröjsmål.
 • Rätten till radering: Du kan begära att vi raderar dina uppgifter under vissa omständigheter, t.ex. när uppgifterna inte längre är nödvändiga eller inte längre uppfyller den lagliga grunden för vilken den samlades in. Tänk dock på att det kan finnas rättsliga aspekter och lagkrav som Hotell gamla fängelset måste förhålla sig till, särskilt vad gäller redovisningskrav. Hotell gamla fängelset kan även behöva bevara vissa personuppgifter för att administrera garantier och reklamationsärenden.
 • Rätten till begränsning: Du kan begära att Hotell gamla fängelset begränsar hur vi använder dina personuppgifter.
 • Rätten till att invända: Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som vi insamlar. Vi måste sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa lagliga grunder för behandlingen som strider mot dina intressen.
 • Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att erhålla och återanvända dina inskickade personuppgifter för egna ändamål över olika tjänster om det är tekniskt möjligt.
 • Rätten till att lämna in klagomål: Är du missnöjd med vår personuppgiftsbehandling kan du lämna in ditt klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet vilket är Datainspektionen. Postadress: Box 8114 104 20 Stockholm, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Ändringar
Vi kan komma att uppdatera vår personuppgiftsbehandling. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya personuppgiftsbehandlingen på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett framstående meddelande i våra tjänster innan förändringen träder i kraft. Vi uppdaterar även datumet längst ner i denna sida om personuppgiftsbehandling. Du rekommenderas att regelbundet granska denna sida för personuppgiftsbehandling för eventuella ändringar. Ändringar av personuppgiftsbehandlingen är giltig när de publiceras på den här sidan.

Kontakt
Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss:

E-postadress: bokning@hotellgf.se
Telefonnummer:+46 (0) 90 100 380
Postadress: Hotell gamla fängelset, Storgatan 62, 903 30 Umeå